HOA ĐỊA NGỤC

VietAmReview.net

HOME
TIỂU SỬ
THƠ NCT
BÀI VIẾT
AUDIO
VIDEO
H̀NH ẢNH
Sẽ Có Một Ngày


Trời cao chẳng phụ người lành. Anh sẽ được như ước nguyện. Tinh thần bất khuất và Gương sáng của anh sẽ sống ngàn thu.

THƯ MỜI

 

Cuối cùng Sự thật và công lư đă được trả lại cho nhà thơ Nguyễn Chí Thiện

Nguyễn Chí Thiện – người cầm bút không bị bẻ gẫy - Nguyễn Văn Lục

http://www.youtube.com/watch?v=vuY1I23MVX0&feature=youtu.be

Phóng sự Tưởng Nhớ cố thi sĩ Nguyễn Chí Thiện và RMS tại San Jose

GIỚI THIỆU TÁC PHẨM NGUYỄN CHÍ THIỆN TRÁI TIM HỒNG Của Trần Phong Vũ -- Ngô Đức Diễm

Nhạc Sĩ Günter Mattitsch  và nhà thơ  Nguyễn Chí Thiện

Hai Điều Phải Nói

Báo Người Việt Số 32 và Nỗi Oan Khuất Của Nhà Thơ
 

 

 

Liên lạc: nguyenchithien4vn@gmail.com  

Hit Counter
Hit Counter